Rokytnice nad Jizerou

Muzeum a galerie Starý Kravín představuje návštěvníkům, jak se dříve žilo v Krkonoších a jaké náčiní lidé v horách používali ke své obživě.

Muzeum "Kravín" Rokytnice nad Jizerou

V muzeu je umístěna stálá expozice Jak se dříve žilo na horách. K vidění je zde také stará hasičská technika a nářadí a náčiní, které dříve sloužilo k obživě lidí na horách.

Můžete zde také zhlédnout pravidelné výstavy místních umělců různých žánrů (malba, keramika, dřevěné sochy, umělecké kovářství a jiné).

OTEVŘENO je na zazvonění. Rádi Vám také ukáží starou hasičskou techniku, nářadí a náčiní, které dříve sloužilo k obživě lidí u nás na horách.

Zdroj: http://www.severnicechy.info/dr-cs/7701-muzeum-a-galerie-stary-kravin.html


Vysoké nad Jizerou

Vlastivědné muzeum představuje bohaté sbírky lidového umění a historie Vysokého nad Jizerou a okolí.

Vlastivědné muzeum ve Vysokém bylo založeno roku 1930 a od roku 1954 sídlí v budově bývalého okresního soudu. Jsou zde instalovány bohaté sbírky lidového umění a historie Vysocka. Hlavní atrakcí muzea je pohyblivý betlém kováře Jana Metelky. Součástí expozice je i galerie s kolekcí obrazů darovaných ing. J. Mečířem.

Expozice:
* Vývoj výroby a užívání lyží na Vysocku od 19. století
* Vysocké ochotnické divadlo od roku 1786
* Malovaný nábytek a různé podoby Krakonoše
* Středověké a raně novověké dějiny panství hradů Nístějky a Navarova, včetně středověkého sklářství
* Zemědělské nářadí
* Vysocké cechy, řemesla a jejich výrobky
* Měšťanský nábytek a oděv 19. století a počátku 20. století
* Výroční obyčeje na "Vysočtě", včetně pohyblivého betléma Jana Metelky Kovárenského ze Sklenařic z let 1878-1914
* Novověká historie severní části panství Semily a území vysockého soudního okresu, včetně připomenutí vysockého rodáka a českého politika Karla Kramáře a jiných osobností.

Zdroj: http://www.severnicechy.info/dr-cs/1212-vlastivedne-muzeum-vysoke-nad-jizerou.html

 

Paseky

Sbírky muzea připomínají historii a život české horské obce - od zpracování lnu, přes soustružení dřeva až po navlékání korálků. Najdeme zde též odkazy na divadelní a hudební tradici obce.

Muzeum bylo zřízeno v roce 1958 ze sbírek krkonošského učitele Věnceslava Metelky, jehož paměti podnítily K. V. Raise k napsání románu Zapadlí vlastenci. Expozice byla v roce 1979 rozšířena o výstavu krkonošské houslařské školy jejímž zakladatelem byl V. Metelka. Bohatá sbírka hudebních nástrojů vede od zakladatele školy až po žijící houslaře slavných rodů Pilařů a Špidlenů.

Sbírky muzea současně připomínají historii a život české horské obce - hospodářství, řemesla, zpracování lnu, soustružení dřeva, navlékání korálků. Najdeme zde též odkazy na divadelní a hudební tradici obce. V muzeu je možno vidět dva tkalcovské stavy v činnosti a také pohyblivý betlém bratří Škrabálků z počátku 20. století. Vše je doplněno fotografiemi Petra Kučery z let 1900-1930. Od roku 1980 je muzeum zřizováno Správou Krkonošského národního parku.

Památník zapadlých vlastenců funguje též jako informační středisko KRNAP
- můžete zde zakoupit propagační materiály Správy KRNAP, mapky, knihy, atlasy, brožury, pohlednice, poštovní známky, turistické známky, suvenýry
- získáte informace o KRNAP i okolí, dozvíte se doporučení tras na výlety
- zjistíte jaké možnosti máte při návštěvě kulturních i sportovních akcí v regionu

Zdroj: http://www.severnicechy.info/dr-cs/1154-krkonosske-muzeum-pamatnik-zapadlych-vlastencu-v-pasekach-n-j.html

 

Harrachov

Hornické muzeum v Harrachově nabízí jedinečnou příležitost ohlednout se za historií dobývaní rud v Čechách, která je v Harrachově spjatá již s rokem 1760.

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout mineralogickou sbírku, řadu dokumentů, předmětů, přístrojů, nástrojů, důlní mapy a jiné materiály přibližující práci v dole.

Součástí expozice je i prohlídka podzemní štoly o délce 1000 m. Zde se můžeme seznámit s dochovanými stroji z minulého století a funkčními součástmi štoly. Kromě kompletního těžního stroje zde uvidíme důlní vozy, akumulátorovnu, lokomotivu, důlní nakladač a jiné.

Turistické informace: Prohlídka štoly trvá asi hodinu, prochází se v ochranných pláštích a v přilbách. Prohlídková trasa vede typickým prostředím rudného dolu, je vysypána štěrkovou drtí a osvětlena. Jelikož je muzeum vytápěné, teplota je zde konstantní po celý rok 10-12 stupňů.

Poloha: naproti centrálnímu parkovišti za autobusovým nádražím v Harrachově, pět minut chůze po asfaltové cestě odbočující doprava do areálu ADOS CZ a.s. (bývalý rudný důl).

Zdroj: http://www.severnicechy.info/dr-cs/1148-hornicke-muzeum-harrachov.html

 

Muzeum skla s unikátní sbírkou, která je tvořena více než pěti tisíci exponáty a je tedy největší a nejcennější sbírkou skla v České republice.

Expozice: Produkce sklárny seřazená dle jednotlivých období.

V pozoruhodném, netradičně řešeném areálu budov je instalována expozice Dějin sklářské hutě a tradiční výroba broušeného, malovaného a leptaného skla. V moderně pojaté instalaci jsou představeny výrobky sklářských mistrů minulosti i současnosti, najdeme zde ukázky téměř všech sklářských technik.

Sklárna je nejstarší fungující sklárnou na světě a v roce 2012 oslavila 300 let od svého vzniku. Součástí exkurze je i unikátní 100 let stará historická brusírna skla poháněná transmisemi a vodní turbínou. Možnost návštěvy muzea skla,  minipivovaru s restaurací a pivních lázní.

Kromě prohlídky muzea se můžete také zúčastnit exkurze provozu sklárny, denně Po - Ne od 8 do 15 h. Prohlídka provozu a muzea trvá asi 1 hodinu a zájemcům ze zahraničí je přidělen průvodce se znalostí angličtiny, němčiny nebo polštiny. Základní ceník: dospělí 120,- děti 20,- Kč.

Zdroj: http://www.severnicechy.info/dr-cs/1136-muzeum-skla-sklarna-novosad-a-syn-harrachov.html

 

Ve Ski muzeu v Harrachově jsou k vidění vítězné poháry i medaile úspěšných harrachovských lyžařů.

Expozice mapuje vývoj harrachovského lyžování i místního lyžařského klubu. Návštěvníci si mohou prohlédnout ski staré více než sto let, ale i skokanskou výzbroj od padesátých let. Pýchou sbírky je sto dvacet centimetrů vysoký pohár určený pro vítěze mistrovství světa v letech na lyžích, který je starý přes dvacet let.

V minulosti muzeum sídlilo v centru města, nyní jej najdeme ve stejné budově jako sklářské muzeum. Návštěvníci si tedy mohou prohlédnout obě expozice najednou.

Zdroj: http://www.severnicechy.info/dr-cs/1207-ski-muzeum-harrachov.html

 

Expozice Krkonošského muzea při Správě Krkonošského národního parku je umístěna v žulové budově, která je v Harrachově známá jako Šindelka.

Šindelová střešní krytina se zde vyráběla od počátku 19. stol. až do 30. let 20. století. Posledních 60 tisíc šindelů vyrobených v roce 1934 bylo použito na starou Labskou boudu.

Lesnická expozice je umístěna v přízemí budovy a seznamuje návštěvníky s celou lesnickou problematikou, od vytěžení lesního porostu přes přiblížení kmenů k cestám a jejich odvoz k dalšímu zpracování až po následnou obnovu lesa a péči o něj.

Myslivecká expozice v patře budovy se věnuje myslivosti od historie po současnost: připomíná např. myslivecké tradice, lovnou zvěř, lovecké zbraně a psy, myslivost v umění a běžném životě.

Největší atrakcí - zvláště pro dětské návštěvníky - je prostor "přezimovací obůrky", kde se kolem krmelce s různými druhy krmení sešlo několik lesních zvířat. Jelen, srnec, divočák, liška, zajíc a ptáci - celkem 14 vycpanin, přičemž v celé expozici jich lze napočítat 32.

Na pěti místech expozice běží nepřetržitě krátké videopořady bez komentáře k jednotlivým tématům a v patře je navíc promítací kout s projekcí krásných záběrů z přírody, doplněných hudebním doprovodem.

Zdroj: http://www.severnicechy.info/dr-cs/1153-krkonosske-muzeum-expozice-sindelka-harrachov.html

 

Jilemnice

Jilemnické muzeum se zaměřuje především na historii a národopis západních Krkonoš a počátky a vývoj českého lyžování. Raritou je unikátní Metelkův mechanický betlém.

Krkonošské muzeum bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s přípravami na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze. Původně sídlilo ve Dvoraně, později v přízemí staré radnice na náměstí. Za 2. světové války bylo pro přeplněnost fondů a nedostatek výstavních prostor uzavřeno a expozice byla roznesena po celém městě. Od roku 1954 sídlí muzeum v jilemnickém zámku, jeho zřizovatelem je Správa Krkonošského národního parku.

Rozhodující zásluhu na vybudování muzea má někdejší ředitel dívčích škol v Jilemnici Jáchym Metelka. Muzeum se zaměřuje především na historii a národopis západních Krkonoš a počátky a vývoj českého lyžování. Největší návštěvnické pozornosti se těší unikátní Metelkův mechanický betlém. Lyžařská část bohatě ilustruje počátky českého lyžování

Součástí muzea je i galerie, která se specializuje především na dílo Františka Kavána.

Expozice:
Vlastivěda západních Krkonoš
Galerie Františka Kavána
Bílou stopou - kapitoly z dějin českého lyžování do r. 1938

Metelkův mechanický betlém

 

 

 

 

 

 

 

Vrchlabí

Augustiniánský klášter je významnou barokní památkou města. V současnosti sídlí v budově konventu Krkonošské muzeum při Správě Krkonošského národního parku.

V přízemí a sklepních prostorách najdeme ekologickou expozici Kámen a život a v křížové chodbě stálou výstavu Člověk a hory.

Expozice Kámen a život
Moderní audiovizuální expozice nazvaná Kámen a život. Na návštěvníky zde zároveň působí zvuk, světlo a scéna - dvourozměrný či trojrozměrný obraz. Hudba a charakteristické zvuky přírodních živlů umocňují výklad komentátora. Souběžně s tím jsou osvětlovány jednotlivé části expozičních prostor, vitríny, modely a exponáty, jsou prosvětlovány transparentní fotografie a promítány seriály diapozitivů.

Při prohlídce se například ocitnete v modelu jeskyně, podíváte se do staré hornické štoly a budete procházet horským potokem, který je oživen rostlinami, rybami, ptáky a dalšími zvířaty. Součástí prohlídky je i velkoplošné promítání o krkonošské přírodě.

Délka základního programu je 100 minut, ale můžete si vybrat i zkrácený hodinový program, nebo zkrácený dětský program, který trvá zhruba 30 minut.

Zajímavost: Model horského potoka s tekoucí vodou, živé exponáty ryb, obojživelníků a plazů. Velkoplošné promítání audiovizuálních programů o přírodě Krkonoš.

Expozice Člověk a hory
Stálá výstava o historii osídlování Krkonoš je v křížové chodbě augustiniánského kláštera. Výstava sleduje nejzávažnější složky působení člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do konce 19. století a v části zachycující život "lidu krkonošského" až do let třicátých a čtyřicátých našeho století.

V seriálu monotématických obrazů, z nichž každému je věnován samostatný výkladec, představuje postupné pronikání člověka za bohatstvím hor, podmiňující rozvoj hutnictví, sklářství, budního a lesního hospodářství, vědeckého poznání a turistiky.

 Jednotlivé výkladce – počátky osídlení předhůří hor, člověk objevuje poklady hor, Krkonoše učinily nás bohatými, člověk proměňuje kámen ve skleněnou krásu, za trávou a senem až na hřebeny hor, pohled do života a práce budařů, čím skoupější je země, tím přičinlivější je člověk, za poznáním a krásou horské krajiny a přírody.

 Vedle témat hlavních věnuje výstava pozornost i počátkům racionálního lesního hospodářství, přírodovědného výzkumu a legendárnímu duchu a pánu hor krkonošských Krakonošovi, když sleduje vývoj jeho podoby. Výstavu symbolicky uzavírají futurologické pohlednice Sněžky přesvědčivě předjímající současný netušený rozvoj cestovního ruchu.

Zdroj: http://www.severnicechy.info/dr-cs/1152-krkonosske-muzeum-augustiniansky-klaster-vrchlabi.html

 

Muzeum se nachází v centru Vrchlabí ve čtyřech historických domech.

Soubor tří štítových domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Dřevěných domů s podloubím tu původně stálo pět. Tři z nich byly rekonstruovány v letech 1976 - 1980, replika čtvrtého domu s hrázděným štítem vznikla v letech 2009-2010 v rámci projektu Via fabrilis - cesta řemeslných tradic.

V domech dnes sídlí Krkonošské muzeum správy KRNAP. Expozice je zaměřena na lidové umění a umělecké řemeslo, počátky krkonošské turistiky, krkonošské betlémy i lidový interiér. V jednom z domů sídlí informační centrum správy KRNAP.

Expozice:
Čp.222 - sezónní výstavy
Čp.222a - otevřený depozitář dokladů tradiční truhlářské a textilní výroby (otevřeno od 12.6. 2010)
Čp.223 - informační centrum Správy Krkonošského národního parku
Čp.224 - národopisná expozice "Z tvorby krkonošského lidu", "Z dějin města Vrchlabí"

Zdroj: http://www.severnicechy.info/dr-cs/1155-krkonosske-muzeum-vrchlabi-ctyri-historicke-domky.html


SLEVY

pro naše hosty:

 

Parkování ZDARMA

Půjčovny lyží 10%

Lyžařské školy 10%

Masáže -200Kč

Boby a sáňky ZDARMA

 

Kontakt

Apartmány Rokytnice
Horní 282, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
+420 723 96 58 96 +420 723 233 781
69464065